Käsmu Merepääste
VAJAD ABI? HELISTA:
Käsmu Merepääste 
+372 5621 1156
Merevalvekeskus
+372 619 1224 (JRCC Tallinn) või  VHF 16 CH
 
 

Käsmu Lahe Merepääste on uus vabatahtlik merepääste üksus. Meie eesmärgiks on tagada turvalisus Käsmu lahes ja selle ümbruses olevates piirkondades. Teeme koostööd oma naaberüksustega ja oleme valmis aitama
kõiki abivajajaid.

2018. aastal sõlmisid PPA ja MTÜ Käsmu Lahe Merepääste koostöölepingu.

2018. aastal sai MTÜ Käsmu Lahe Merepääste liikmestaatuse
Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste (EVMJP) sidusorganisatsioonis.

  

Oluline teada:

Häirekeskus:

112
Merevalvekeskus (JRCC Tallinn):
619 1224 
Raadiosagedused:
VHF 16 CH
VHF 69 CH
MF-DSC 2187,5 kHz
            2182 kHz
Raadiokutsungid
Merevalvekeskuse kutsung (VHF 16 ja 69) TALLINN MEREVALVEKESKUS (inglise keeles: Tallinn RESCUE)

Kui märkad õliga määrdunud linde, keskkonnareostust või selle ohtu: Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313.